Případová studie

automatizovaného zpracování dokladů ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Případová studie ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Popis:

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. se zabývá dalším zpracováním vedlejších energetických produktů v elektrárnách skupiny ČEZ. Řadu let řešila příjem a schvalování dokladů papírově – přijaté doklady se tiskly, schvalovaly a následně opět skenovaly a archivovaly v šanonech.

Zadání:

Optimalizovat zpracování dokladů a nasadit bezpapírové zpracování dokladů.

Počet dokladů za měsíc: 1100
Zdroj dokladů: PDF faktury zasílané na email
Cílový účetní systém: Money S5
Ruční zpracování: účetní na plný úvazek
Počet dokladů za měsíc:
1100
Zdroj dokladů:
PDF faktury zasílané na email
Cílový účetní systém:
Money S5
Ruční zpracování:
účetní na plný úvazek

Výpočet a porovnání nákladů:

  • Mzdové náklady na účetní: 45 582,- Kč (34 067 hrubého) za měsíc
  • Mzdové náklady na účetní za minutu: 5 582 / 9 600 = 4,75 Kč
  • Náklady na archivaci dokladu (10 let) a jeho skartaci: 0,3 Kč za doklad

Porovnání nákladů na zpracování v čase

Porovnání nákladů na zpracování jednoho dokladu v Kč

Ruční zpracování Datarios
Čas [min] Náklad [Kč] Čas [min] Náklad [Kč]
Vytištění faktury 0,7 min 3,325 Kč 0 Kč
Náklad na vytištění faktury 1,2 Kč 0 Kč
Schválení faktury 2,3 min 10,925 Kč 0,5 min 2,375 Kč
Zaúčtování do Money S5 3,1 min 14,725 Kč 3,1 min 14,725 Kč
Doplnění účetních informací 0,4 min 1,9 Kč
Oskenování faktury 0,8 min 3,8 Kč
Vložení přílohy do Money S5 1 min 4,75 Kč 0,4 min
Založení do šanonu 0,4 min 1,9 Kč
Cena za archivaci na 10 let 0,3 Kč
Poplatek za Datarios 10 Kč
Časové náklady 8,7 min 4 min
Finanční náklady 42,825 Kč 27,1 Kč
Finanční úspora za 1 doklad 15,725 Kč
Časová úspora za 1 doklad 4,7 minut
Měsíční finanční úspora 15,725 * 1 100 = 17 297,5 Kč
Měsíční časová úspora 4,7 * 1 100 / 60 = 86,17 hodin
Roční finanční úspora 12 * 17 297,5 = 207 570 Kč
Roční časová úspora 86,17 * 12 / 8 = 129 dní
Vytištění faktury
Ruční zpracování
0,7 min 3,325 Kč
Datarios
0 Kč
Náklad na vytištění faktury
Ruční zpracování
1,2 Kč
Datarios
0 Kč
Schválení faktury
Ruční zpracování
2,3 min 10,925 Kč
Datarios
0,5 min 2,375 Kč
Zaúčtování do Money S5
Ruční zpracování
3,1 min 14,725 Kč
Datarios
3,1 min 14,725 Kč
Doplnění účetních informací
Ruční zpracování
0,4 min 1,9 Kč
Datarios
Oskenování faktury
Ruční zpracování
0,8 min 3,8 Kč
Datarios
Vložení přílohy do Money S5
Ruční zpracování
1 min 4,75 Kč
Datarios
0,4 min
Založení do šanonu
Ruční zpracování
0,4 min 1,9 Kč
Datarios
Cena za archivaci na 10 let
Ruční zpracování
0,3 Kč
Datarios
Poplatek za Datarios
Ruční zpracování
Datarios
10 Kč
Časové náklady
Ruční zpracování
8,7 min
Datarios
4 min
Finanční náklady
Ruční zpracování
42,825 Kč
Datarios
27,1 Kč
Finanční úspora za 1 doklad
15,725 Kč
Časová úspora za 1 doklad
4,7 minut
Měsíční finanční úspora
15,725 * 1 100 = 17 297,5 Kč
Měsíční časová úspora
4,7 * 1 100 / 60 = 86,17 hodin
Roční finanční úspora
12 * 17 297,5 = 207 570 Kč
Roční časová úspora
86,17 * 12 / 8 = 129 dní

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. ušetřily používáním Datariosu 207 570 Kč za rok.

Detailní výpočet
Zobrazit přehled
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kontaktní formulář

    Podporované účetní systémy

    Datarios propojuje účetní systémy i další automatizační aplikace a služby.

    Za podpory