Potřebujete ještě něco vědět?

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, pomůže vám tato stránka.

Pro koho je systém Datarios vhodný?

Pro všechny, kdo chtějí ušetřit čas i peníze bez ohledu na velikost firmy. Naším cílem je zjednodušit práci účetním, vyhnout se rutinnímu opisování dokladů a pomoci lidem dělat kvalifikovanější práci.

Jaké účetní systémy jsou podporovány?

Pracujeme na tom, aby portfolio podporovaných účetních systémů bylo co největší. Intenzivně jednáme s výrobci ERP a účetních software a navazujeme další spolupráce. Aktuální seznam podporovaných systémů najdete zde. Pokud Váš účetní systém v našem portfoliu nenajdete, napište nám, jsme schopni implementovat napojení téměř na jakýkoliv systém.

Mohu na jednom počítači provozovat více instancí systému Datarios pro několik firem naráz?

Ano, to není problém. V jednu chvíli můžete mít spuštěný Datarios přesně tolikrát, kolikrát potřebujete. Vždy k jiné firmě a jiné agendě.

Kde Datarios běží?

Datarios má dvě části:

Webová aplikace, která zajišťuje:

 • nastavení firmy, uživatelů a práv
 • dobíjení a informace o kreditu
 • workflow procesy a jeho nastavení workflow
 • schvalování
 • archiv

Webová aplikace je spuštěna na webových serverech. Její provoz je plně v naší kompetenci.

Desktopová aplikace, která zajištuje:

 • napojení na účetní systém
 • zaúčtování a odesílání dokladů

Desktopová aplikace je spuštěna u klienta. Její provoz je v kompetenci klienta.

Lze Datarios provozovat v síťovém prostředí?

Ano. Datarios desktopová aplikace je typu klient-server. Klient i server mohou být instalovány na jednom stroji nebo i v rámci sítě. Server na jednom stroji a klient na jiném.

Může na Datariosu pracovat více účetních najednou?

Ano. Účetní si přebírají doklady, se kterými chtějí pracovat. Přebírání dokladů lze plně automatizovat na základě pravidel. Například doklady jsou automaticky přiřazeny podle IČ na dokladu účetní, která má tuto firmu ve své agendě.

Stojí něco aktualizace aplikace?

Aktualizace provádíme pravidelně a jsou plně zdarma.

Umí Datarios nastavit zaúčtování a controllingové proměnné?

V rámci importu dokladu umíme nastavit všechny parametry, které jsou potřeba ke správném zaúčtování. Například firmu, středisko, zakázku, činnost, předkontaci, datumové položky, atd.

Jak vlastně Datarios pracuje?

Datarios pracuje tak, že díky blízké integraci s jednotlivými systémy dokáže data z těchto systémů číst a zapisovat, to zajišťuje přístup k datům, která nemá na trhu obdobu. Data, která ze systému čte, standardizuje a překládá do „řeči” cílového software. Vše s respektem k nejvyšší míře zabezpečení.

Více informací o tom, jak Datarios funguje najdete zde.

Jaké doklady v rámci Datariosu přenášíte?

V současné době umíme:

Kompletně zaúčtovat a přenášet doklady typu

 • faktury přijaté
 • zálohové faktury přijaté
 • faktury vystavené
 • zálohové faktury vystavené

a to včetně originálního dokladu a případných příloh.

Umíme importovat PDF originály a k zaúčtovaným dokladům typu:

 • faktury přijaté
 • pokladní doklady
 • interní doklady
 • závazkové doklady

Vzhledem k tomu, že známe datové struktury jednotlivých účetních a ERP systémů, tak dokážeme importovat jakékoliv doklady.

Další typy dokladů budeme rozšiřovat dle potřeby našich zákazníků. Prozatím se zaměřujeme na rozšiřování báze účetních software, se kterými umíme “komunikovat”.

Jste schopni spolupracovat i s jinými systémy, než jsou účetní a ERP systémy?

Ano, jsme schopni spolupracovat a přenášet účetní data z jakýchkoliv systémů, pokud to dává smysl. Již jsme řešili integrace například s CRM systémy. Máme vlastní API rozhraní, pomocí kterého můžeme přijímat data.  Je ale nutno říct, že tato řešení jsou vždy věcí analýzy požadavků a jedná se většinou o individuální integrace.

Umí Datarios zpracovávat PDF soubory?

Ano, umí. Ač hlavní myšlenkou Datariosu nebylo vytěžovat a zpracovávat PDF, tak jsme z důvodu požadavku našich zákazníků tento způsob zpracování dat zajistili.

Cílem Datariosu je co nejvíce automatizovat tok dat, být maximálně přesní a ušetřit účetním čas, tak jsme stáli před otázkou, jaký nástroj použít. Většina systémů na trhu nesplňuje naše požadavky na danou přesnost, proto jsme se vydali vlastní cestou získávání (těžení) dat z PDF.

Máme svůj vlastní nástroj, který nám tyto procesy zajistí a zasadili jsme ho přesně do našeho „toku” dokladu v rámci zpracování dat. Výsledek je ten, že data z daného PDF jsou na stejné úrovni, jako data získaná v digitální podobě – z ERP nebo účetního software, z ISDOC nebo jiného datového formátu.

Umíte pracovat s formátem ISDOC?

Ano umíme. My s ISDOC pracujeme a přistupujeme k němu jako k jednomu z datových formátů, který přichází do firmy mailem (nebo jinou cestou). My si tento formát načteme a převedeme na náš standardní formát, říkáme mu „Datarios objekt”, a pak s ním pracujeme jako se standardními daty z jiného účetního nebo ERP systému.

Je možné v Datariosu schvalovat doklady před jejich přijetím? Máte nějaké Workflow?

Ano, webová část Datariosu obsahuje workflow. Pomocí workflow je možné doklady třídit, slučovat, zamítat nebo poslat do požadovaného zpracování dle vybraného scénáře. Součástí zpracování může být například i víceúrovňové schvalování s doplňováním controllingových proměnných.

Jak se vlastně s Datariosem pracuje? Co vlastně uživatel vidí?

Datarios je nástroj, který má maximálně zefektivnit a ulehčit práci účetním. Vytvořili jsme proto unikátní rozhraní, kterému interně říkáme “Outlook na faktury”, které zajišťuje to, že z jednoho místa budete spravovat příchozí doklady. Uživateli je jedno, z jakého systému a odkud faktura přijde.

Datarios zajistí, že bude doklad připraven tak, jak ho čeká váš účetní nebo ERP systém. Nebudete muset odskakovat do jiné aplikace.

Datarios připraví vše tak, abyste jen určili, jak a kam se má doklad zaúčtovat. Nebudete muset nic přepisovat.

Umíte se napojit na Fidoo?

Ano. Pomocí Datariosu je možné přenášet jak data z Fidoo do účetního systému, tak naopak. Do účetního systému umí Datarios přenášet cestovní doklady a účtenky. Do Fidoo z účetního programu číselníky. Celá proces jde zcela automatizovat.

Obsahuje Datarios archiv dokladů?

Ano. Součásti Datariosu je i zabezpečený digitální archiv, který eviduje kompletní digitální stopu od pořízení dokladu až po jeho zaúčtování. Doklady v archívu mohou být opatřeny digitálním podpisem včetně časového razítka. Součástí archívu je i možnost hromadných exportů dokladů například pro případ kontrol.

Obsahuje Datarios informace o zpracování dokladu?

Ano. Datarios eviduje historii zpracování dokladů. Pomocí webového rozhraní můžete sledovat, jak byly doklady zpracovány nebo například kdo doklad musí schválit.

Kolik stojí zpracování dokladu?

Cenu za zpracovaný doklad určuje počet dokladů, které chcete zpracovat a množství operací, které chcete s dokladem provézt. Základní cena za zaúčtování dokladu je 10Kč za doklad.

 

Podporované účetní systémy

Datarios propojuje účetní systémy i další automatizační aplikace a služby.

  Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, napište nám.

  Za podpory