Schvalování

Schvalovací proces

Schvalovací proces je sekvence kroků, které řídí zpracování jednotlivých příchozích dokladů a lze je plně automatizovat. Veškeré zpracování začíná ve vstupní frontě.

Vstupní fronta

Ve vstupní frontě se doklady třídí, slučují a zařazují do příslušných workflow.

Všechny doklady od Datarios partnerů mohou vstupovat do této fronty. Fronta může být také napojena na několik různých emailových schránek, ze kterých vyčítá doručené doklady.

Doklady, které spolu souvisí, mohou být sloučeny – potom jsou zpracovávány jako jeden celek.

Žádoucí doklady jsou zařazeny do příslušných workflow a zároveň jsou automaticky vloženy do digitálního archívu, kde je evidována jejich digitální stopa.

Nežádoucí doklady jsou zamítnuty a jejich zpracování je ukončeno.

Zařazovaní dokladů do workflow jde plně automatizovat na základě nastavených pravidel.

Schvalování dokladů

Všechny doklady je možné pomocí Datariosu schvalovat. Také lze nastavit pravidla, podle kterých se vybrané doklady mohou schvalovat automaticky.

V obou případech zůstane nad každým jednotlivým krokem maximální kontrola.

Schvalovací proces může mít libovolný počet schvalovatelů a úrovní. Každý schvalovatel může doplnit k dokladům informace o controllingových proměnných nebo třeba jenom připsat poznámku.

Přehled a reporting

Datarios obsahuje přehled o všech dokladech ve workflow a navíc umí generovat jednoduché reporty, díky kterým jde snadno poznat, jakým směrem plynou peníze.

Kontaktní formulář

Chcete používat WORKFLOW pro schvalování dokladů? Napište nám, rádi vám předáme všechny potřebné informace.

    Podporované účetní systémy

    Datarios propojuje účetní systémy i další automatizační aplikace a služby.

    Za podpory