KOLOBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ BEZ PAPÍRU
LOMY MOŘINA spol. s r.o.

Společnost LOMY MOŘINA spol. s r.o. se zabývá těžbou a výrobou chemického vápence a stavebního kameniva. V současné době je objem výroby kameniva v celé společnosti cca 1,2 mil. tun ročně, z toho 0,7 mil. tun vápenců chemických a 0,5 mil. tun vápenců, klasifikovaných jako stavební kamenivo. Tuto těžbu zajišťují dva výrobní provozy – Mořina a Tetín.

Řadu let byla vedena účetní a ekonomická agenda společnosti v systému SAP. V roce 2018 došlo ke změně ve vedení společnosti. Noví jednatelé začali klást jiné požadavky na data z hlediska hospodaření společnosti s důrazem na on-line informace, maximální efektivitu dat a přístupu k nim a maximální digitalizaci firemních procesů. Od roku 2019 došlo k přechodu na ERP systém Money S5. V rámci této změny byly revidovány veškeré procesy a nastavovány v duchu moderních technologií. Jedna z klíčových změn, která byla řešena bylo právě zavedení digitalizace dokladů, jejich příjem, schvalování a archivace. Byl zaveden systém pro správu dokumentů (DMS), jehož součástí je právě koloběh dokladů při jeho vstupu do firmy. Dříve bylo vše vedeno v papírové podobě – vše se tisklo, ručně podepisovalo a pak dle papírové předlohy účtovalo. Doklady se vůbec nezpracovávaly v elektronické podobě. To sebou neslo hodně papíru, velké požadavky na archivaci, velkou pracnost a hlavně – nízkou operativu (od přijetí dokladu až k jeho zaúčtování). Následná práce s doklady byla velice nekomfortní a problematická.

Ve spojení Money S5 a systému Datarios došlo k neuvěřitelnému posunu firmy do 21. století. Veškerá evidence běží elektronicky. Doklady je možné řídit a přijímat odkudkoliv, kdykoliv – hlavně v roce 2020, kdy spousta pracovníku byla nucena zůstat z důvodu pandemie COVID na HomeOffice.

Se systémem Datarios jsme v 21. století

Společnosti LOMY MOŘINA spol. s r.o. jsme ušetřili spoustu peněz – díky výrazně efektivnější práci zaměstnanců, za papír, čas a archivaci. Dohledávání dokladů je navíc nyní jen otázka několika mála vteřin. Přispěli jsme tak k digitalizaci společnosti a tím pádem i k jejímu pozitivnímu dopadu na životní prostředí.

„S novým systémem Money S5, DMS a hlavně Datariosem známe přesně stav dokladů, vždy víme, kde se doklady nachází. Výrazné usnadnění práce s doklady, jejich orientace v nich a přístup např. v rámci auditu je pro naši firmu výrazným posunem a úsporou. Celá digitalizace se hlavně v dnešní COVIDové době ukázala jako jediná správná cesta k udržení firemních procesů a flexibility. Pro rok 2021 dále počítáme s dalším procesem digitalizace – automatizace dokladů, vytěžování dokladů … . Čeká nás hodně práce, ale věříme, že jsme se vydali správnou cestou.“

Ing. Radim Lex
jednatel společnosti

Skenování faktur je pro nás minulostí

Obor:
Energetika

Společnost ČEZ Energetické produkty se zabývá dalším zpracováním vedlejších energetických produktů v elektrárnách skupiny ČEZ. Řadu let řešila příjem a schvalování dokladů... zobrazit více

Mgr. Pavel Šleška
jednatel společnosti
| ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Datarios vyřešil naše specifické požadavky.

Obor:
e-shop

In-Duro s. r. o. je dynamicky se rozvíjející e-shop s nábytkovým a stavebním kováním. Svým zaměřením uspokojí poptávky jak pro B2B segment, tak běžné online objednávky. Svůj... zobrazit více

Ondřej Hanzal
majitel společnosti
| In-Duro s. r. o.

    Během 10 minut vám představíme, jak konkrétně pomůže Datarios vaší firmě.
    Nechte nám na sebe číslo a my vám zavoláme , až se vám to bude hodit.

    Za podpory